Wilko van Zadelhoff

Sinds 1995 ondersteun ik MKB ondernemers en Corporates in de industrie, handel en dienstverlening bij het realiseren van hun ambities in de verschillende fasen van hun ontwikkeling. Mijn passie is ondernemen en kansen en mogelijkheden vertalen in succes en rendement. Daarnaast heb ik ruime ervaring in de begeleiding van een turnaround of doorstart, vaak in het kader van de (her) financiering van een onderneming. Telkens zie ik het weer als een uitdaging om een onderneming die zich in een van deze fases bevindt, om deze te laten herstellen tot een uiteindelijk gezond renderende organisatie.

De ambities van ondernemers die ik heb geholpen zijn zeer divers. Dit varieert van start ups tot verkoopklaar maken van de onderneming en alle fasen van de onderneming die daar tussen liggen. Ik (her)ken de fasen waarin de onderneming zich bevindt en de daarmee gepaard gaande uitdagingen.

Expertise

Strategie

90%

Finance-management

98%

General management

90%

Organisatie

75%

Ondernemerscoach

85%

Buy and build turnarounds

100%

In de spotlights

Sales Marketing Stress Test

Verkoop en marketing zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen in menige organisatie de kern van de activiteiten. Juist daarom levert een analyse van beide aspecten het beste beeld op om tot concrete oplossingsrichtingen te komen, waarmee de geringe investering van scan snel wordt terugverdiend. De Sales Marketing Stress Test is een uniek en beproefd (ruim 150 keer toegepast) meetinstrument waarmee cruciale aspecten van jouw organisatie en met name van de verkoop- en marketingafdelingen worden geanalyseerd.

Kom in contact met mij

Ik ben actief als analist, sparringpartner en/of coach. Met mijn ervaringen en ondernemersdrive kan ik voor u van betekenis zijn in de rol van adviseur, sparringpartner of coach zijn ten aanzien van vraagstukken waarmee u als ondernemer worstelt en nog geen oplossing voor heeft. In die rol ben ik goed in staat u te begeleiden naar de volgende stap in de ontwikkeling van de onderneming.