Het proces

Plan, do, check and act!

Je vindt bij ons uitsluitend hoog gekwalificeerde en ervaren (interim-)managers, trainers en specialisten die we inzetten al naar gelang de uitdaging die we samen met jou, na grondige analyse, hebben geformuleerd. Daarnaast werken wij met specialisten op specifieke onderdelen. Ons trackrecord laat zien dat we gemiddeld meer dan 30% structurele resultaatverbetering realiseren.

Analyseren

Implementeren

Optimaliseren

Analyseren op basis van de 5 omzetdrivers

1. Doelgroepen
2. Product Markt Combinaties
3. Oriëntatiekanalen
4. Contacten
5. Conversie

Daar geven we invulling aan door alle omzet- en marge-gerelateerde aspecten afzonderlijk én in onderlinge samenhang te analyseren en op basis daarvan verbeteringen door te voeren. Vervolgens borgen we deze in het commercieel proces én sluiten we deze (beter) aan bij de overige bedrijfsprocessen. Alleen zo bereik je maximaal resultaat en draag je structureel bij aan de huidige en toekomstige winstgevendheid en continuïteit.

Onze inzet vormt daarmee een waardevolle investering die zichzelf op korte termijn al terugverdient. Wij garanderen dit resultaat.

Onze aanpak in de praktijk

Dit is altijd maatwerk. We kiezen in overleg met jou voor de aanpak die op dit moment het beste past bij jouw organisatie, bij de fase waarin deze zich bevindt en de marktpositie die zij op dit moment inneemt.

Deze situatie zetten we af tegen de positie die je in je planperiode bereikt wilt hebben. We definiëren de “gap” tussen de huidige en de gewenste situatie en gaan stapsgewijs met jou en je mensen aan de slag om de hierop gebaseerde doelstellingen te realiseren.

We kiezen bij voorkeur voor een aanpak die al op zeer korte termijn een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve verbetering laat zien. Op die manier kan onze inzet
al in de aanvangsfase- kostenneutraal worden uitgevoerd.

WAARDECREATIE

Laten we ontdekken hoe we kunnen samenwerken!