Harm-Peter Wijnstok

Familie- en scale-up bedrijven structureel en gezond laten groeien, daar draag ik zorg voor. Dit door succesvolle strategievorming, professionalisering van de organisatie en leiderschapscoaching. Jarenlange ervaring als executive en P&L verantwoordelijke in on- en offline retail, groothandel, logistiek en FMCG productie stelt mij in staat om samen duidelijke doelen te stellen en deze daadwerkelijk om te zetten naar effectieve- en efficiënte processen, innovaties en veranderingen. Met als resultaat de best mogelijke omzetgroei en verlaging van kosten. In coachingstijl ben ik consequent, degelijk en recht door zee, met beide benen op de grond.

Expertise

Innovations & Strategic Evaluations

90%

Leadership coaching

95%

Efficiency & cost reduction

93%

Standardizing Operating Procedures

97%

Interim Management

95%

Marketing & Branding

87%
Gewerkt met o.a.

In de spotlights

Sales Marketing Stress Test

Verkoop en marketing zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen in menige organisatie de kern van de activiteiten. Juist daarom levert een analyse van beide aspecten het beste beeld op om tot concrete oplossingsrichtingen te komen, waarmee de geringe investering van scan snel wordt terugverdiend. De Sales Marketing Stress Test is een uniek en beproefd (ruim 150 keer toegepast) meetinstrument waarmee cruciale aspecten van jouw organisatie en met name van de verkoop- en marketingafdelingen worden geanalyseerd.

Partner Kwaliteiten

Wat is mijn toegevoegde waarde? Door mijn bedrijfskundige achtergrond en rijke professionele ervaring, heb ik een scherpe blik in alle mogelijkheden om een bedrijf en het management succesvoller te laten functioneren. Daarbij kan ook eventueel indien gewenst gebruik worden gemaakt van de ondersteuning van Harbor360 partners en/of specialisten. Het verschil in de uitvoering van het advies of interim traject: geen ingewikkelde theoretische verhandelingen, maar gelijk in de praktijk werkend en resultaat gevend. Dit geeft eveneens de garantie, dat de inzetkosten zeer snel worden terugverdiend.

Strategievorming en praktische inzet

De meeste dromen zijn bedrog? Niet als je ondernemer of directeur bent! Het begint juist bij een droom, een schijnbaar grenzeloze ambitie. Elke ondernemer of directeur heeft deze verre stip op de horizon voor de organisatie. Soms al zeer duidelijk voor ogen, soms nog wat weggestopt.

Echter, hoe maak je de ambities nu duidelijk en hoe bereik je deze met je organisatie? Passen missie, visie en DNA van de organisatie en zijn deze helder? Staan de neuzen allemaal de goede kant op? Past alles bij het verwezenlijken van de ambitie en zijn de doelen commercieel aantrekkelijk? Hoe verover je de markt en wat zijn de kosten?

Samen evalueren en initiëren we de doelstellingen, de strategie en de organisatie, waarbij natuurlijk ook het commerciële proces wordt doorlopen. Met behulp van verschillende modellen en methoden en met het gezamenlijk intensief sparren komt een helder beeld en een werkbaar plan naar voren. Hierna kan een diepere slag geslagen worden naar de operationele processen, de effectiviteit en de kostenstructuur van de organisatie.

Standard Operating Procedures & Kostenreductie

Medewerkers maken het verschil! Een waar gezegde. Echter, weten deze medewerkers wat er van ze verwacht wordt? Zijn de processen en de daarbij gewenste uitkomsten wel zo duidelijk en doelgericht? Zijn deze effectief en efficiënt ingericht? Waar zitten de lekken?

Je krijgt wat je er in stopt. In de bedrijfsprocessen is altijd zeer veel winst te behalen. In de kwaliteit van het geleverde, maar zeer zeker ook in de kosten die dat met zich meebrengt. Na een diepgaande doorlichting en analyse van werkzaamheden en procesinrichting worden vele verbeterpunten aan het licht gebracht. Duidelijke procedures beschreven in Standard Operating Procedures en heldere taken/verantwoordelijkheden brengen een optimaler en goedkoper proces gelijk in de praktijk. Een quick-scan om te zien welke mogelijkheden in jouw organisatie aanwezig zijn, is zo gemaakt. Daarna kan duidelijk aangeven worden hoeveel winst in de bedrijfsprocessen te halen is, gegarandeerd!

Innovaties en Veranderingsmanagement

Stilstand is achteruitgang. Maar stilstaan voor je handelt is juist vooruitgang! Bij de ambities van een bedrijf zal zeker groei horen. Groei in omzet en/of winstgevendheid. Bij telkens duurder wordende arbeid en andere middelen zal dat zelfs ook nodig zijn, Groei kan aan de omzetzijde door de commerciële processen te optimaliseren en aan de winstzijde door een beter kostenplaatje te creëren; bij beide  kan gegarandeerd worden geholpen.

Echter, de meest interessante groei kan juist worden gerealiseerd door geheel iets nieuws te verzinnen of iets fundamenteels in de organisatie te wijzigen. Voor dergelijke processen moet de organisatie wel open staan. Hoe initiatiefrijk is jouw organisatie en worden veranderingen omarmd?

Juist een ervaren buitenstaander met daarbij de inzet van diverse innovation- en change management modellen kan de juiste en blijvende atmosfeer creëren, waarin de ideeën boven komen en waar het beslist nodige draagvlak gecreëerd wordt. Hiermee kan succesvol de volgende groeifase van het bedrijf worden bereikt.

Kom in contact met mij

Als ‘stuurman aan wal’ samen de bestaande situatie in kaart brengen, als leiderschapscoach de koers naar nieuwe havens uitzetten en eventueel als (interim)manager de nieuwe route (mee) bevaren … zullen we geheel vrijblijvend binnenkort sparren?