Hans Willers

Mijn kracht ligt in het zoeken naar de juiste balans tussen besluitvaardigheid en creativiteit om op een gerichte wijze gezamenlijk gestelde doelen te bereiken. Het maximale uit een team te halen vanuit passie, overtuiging en inhoud is wat mij drijft bij strategie- en organisatieontwikkeling. Ik help u graag het verbeterpotentieel in uw organisatie inzichtelijk te krijgen en dit doelgericht om te zetten omzet- en rendementsverbetering.

Expertise

Strategie

86%

Interim

85%

Veranderingsmanagement

86%

Techniek

65%

Ondernemerscoach

96%

Inrichting processen

85%
Gewerkt met o.a.

In de spotlights

Sales Marketing Stress Test

Verkoop en marketing zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen in menige organisatie de kern van de activiteiten. Juist daarom levert een analyse van beide aspecten het beste beeld op om tot concrete oplossingsrichtingen te komen, waarmee de geringe investering van scan snel wordt terugverdiend. De Sales Marketing Stress Test is een uniek en beproefd (ruim 150 keer toegepast) meetinstrument waarmee cruciale aspecten van jouw organisatie en met name van de verkoop- en marketingafdelingen worden geanalyseerd.

Ervaringen uit de praktijk

Frans van der Kolk

Eigenaar Directeur
VDK B.V.

“In de periode dat ik heb samengewerkt met Hans heb ik hem leren kennen als een peoplemanager die goed is in relatiemanagement. Commercieel is hij slim en zoekt steeds naar innovatie. Zijn algemene managementrol heeft hij in onze samenwerking zeer goed ingezet. Hans kan goed een team neerzetten en kan daarbij “loslaten.” Hij heeft veel organisatietalent.”

Veranderen

Veranderen gaat niet vanzelf terwijl de ondernemer wendbaar, lenig en flexibel moet zijn om in te kunnen spelen op een steeds sneller veranderende omgeving. Ik vind het belanrijk dat aan verandering betekenis wordt geven in relatie tot de missie strategie en kernwaarden van een bedrijf. Alle lagen in de organisatie hierin betrekken en het optimaal benutten van kernkwaliteiten van medewerkers zal de slagingskans versterken. Mijn credo is daag mensen uit op hun kwaliteiten en zet deze doelgericht in om een gezamenlijk en gedragen visie te laten slagen. 

Persoonlijk Leiderschap

In turbulente tijd waar wij in acteren groeit de behoefte aan controle en balans. In mijn ervaring als manager en coach zie ik vaak dat ondernemers en medewerkers vaak in de verleiding komen om zich te verliezen in deze hectiek. Ik stimuleer mezelf en anderen om voortdurend in contact te blijven met onszelf en daarmee stand te houden in onze omgang met de omgeving. Daarbij hanteer ik het credo: Blijf bij jezelf en creëer een toestand waar je meer energie krijgt dan het je kost. Dus ondernemers en medewerkers stimuleren om antwoord te krijgen op de vragen “wie ben ik”, “wat wil ik” en “hoe ga ik dit bereiken in lijn met de organisatie missie” vormt een belangrijke voorwaarde voor succes.

Coachen

Ik zoek graag verbinding met mensen en wil mijn omgeving inspireren als het gaat om het zoeken naar andere wegen en creatieve mogelijkheden om te groeien. Ik stimuleer mijzelf en anderen vanuit (gelijk-)waardigheid om een positieve bijdrage te leveren aan de groei van mensen en de organisatie waar respectvol met elkaar omgegaan wordt en waar er ruimte is voor spontaniteit en creativiteit. Het streven is dat een ieder vanuit zijn eigen kracht kan werken aan een duurzame en tolerante werk- en leefomgeving  waar autonoom en integer gehandeld kan worden bij het bereiken van een gezamenlijke doel.  In een coachende rol help ik door richting en houvast te geven en vind het belangrijk dat er ruimte is voor inbreng van ieder individu zodat gedragen en duurzame keuzes worden gemaakt.

Kom in contact met mij

Ik ben actief als trainer en coach, analist en regisseur van trajecten.