Evert Neerhoff

Met respect voor het bestaande, daag ik je uit voor vernieuwing. Door goed naar jou en je team te luisteren en gerichte vragen te stellen ontdekken we kansen, die je wellicht tot nu toe nog niet gezien hebt. Kansen die ervoor zorgen dat je verder kunt groeien, kansen die omzet en rendement opleveren. Mijn creativiteit en doelgerichtheid helpen me daarbij, net zoals mijn ruime ervaring als retail/bedrijfskundig professional.

Ik help je graag bij het vormgeven of aanscherpen van een heldere strategie. Waarna ik het liefst ook ondersteuning blijf bieden bij de implementatie en realisatie ervan. Mijn insteek is daarbij altijd het laten groeien van mensen; in kennis, kunde en persoonlijke ontwikkeling. Zodat jouw organisatie verder kan groeien en we tevreden kunnen terugkijken op een goed resultaat. Ik kijk er naar uit om kennis met je te maken!

Expertise

Operational Excellence

90%

Verbinden

80%

HRM

75%

Verandermanagement

85%

Coach en Inspirator

85%

Outputgericht

95%
Gewerkt met o.a.

Partner Kwaliteiten

Door mijn bedrijfskundige achtergrond kan ik zowel betrokken worden bij de totstandkoming van een heldere Strategie, Missie en Visie alsook bij de implementatie bedrijfsbreed ervan.

Ik breng binnen diverse disciplines kansen in beeld en maak inzichtelijk wat de veranderende rol van de directie en het management zou kunnen zijn. Daarbij koppel ik bedrijfsgroei en ambities aan de (persoonlijke) ambitie en kwaliteiten van het directieteam. Ik ben een aanjager en inspirator, van strategie tot aan implementatie, binnen alle niveaus in een organisatie met altijd het einddoel voor ogen.

Operational Excellence

Ik ondersteun de directie met het realiseren van hun persoonlijke en bedrijfsdoelen. Dit doe ik door vanuit de bedrijfsstrategie concreet te maken wat deze doelen zijn per onderdeel. Ik breng in kaart welke actie hiervoor nodig is en wat dit van de directie en de onderliggende teams vraagt. Binnen al deze stappen wordt een doorsnee van de organisatie meegenomen. En dat in korte tijd. Mijn ervaring is dat dit naast de specifieke bedrijfsdoelen altijd leidt tot een hogere omzet en lagere kosten. Naast een goede financiële performance stijgen ook de klant- en medewerkerstevredenheid.

Outputgericht

Samen met de directie bepalen we de gewenste output. Daarna vindt de doorvertaling plaats naar de onderliggende teams. Het waarom van de output en hetgeen het betekent voor het team of individu staat hierbinnen centraal. Door gebruik te maken van ieders individuele talent vindt er versnelling in de uitvoering plaats. Met mijn ondersteuning zet ik directie en afdelingen verder in hun kracht. Door de juiste teams en  afdeling met elkaar te verbinden versnelt het proces. En alles met het einddoel, de gewenste output voor ogen.

Verandermanagement

In de huidige tijd is stilstand achteruitgang dus, dagelijks veranderen, of liever gezegd verbeteren, is noodzakelijk. Niet om het veranderen als doel, wel om als organisatie tijdig vooruit te kijken wat de (lokale) markt gaat doen en wat dat van de organisatie vraagt. Veranderingen ook echt verbeteringen laten zijn maakt het werk leuker en dat geeft energie. Het in kaart brengen wat een verandering voor de directie en de onderliggende teams  betekent en hoe zij dit kunnen implementeren is onderdeel van mijn aanpak. Een smart aanpak waarin milestones staan beschreven inclusief een time table zorgen voor voortgangscontrole en het tijdig bijsturen indien nodig.

Kom in contact met mij

Ik ben actief als trainer en coach, analist en interim functies.