André Zijderveld

Ik ondersteun en adviseer directies en managers en hun organisaties van internationale- en MKB bedrijven in het realiseren van hun doelstellingen in alle stadia van ontwikkeling van de onderneming. Door mijn ruime ervaring in directie, algemeen management, project- en technisch management functies in o.a. de maritieme sector, kan ik veel betekenen bij technische maak- en service organisaties. Mijn sterke kant is, vanuit de juiste strategie processen te analyseren en onderzoeken, hoe de uitvoering zo optimaal mogelijk gedaan kan worden.

Expertise

Operational Excellence

97%

Bedrijfs Strategie en -Beleid

95%

Verander Management

93%

Techniek en Productie

97%

General Management / People Management

95%

Project- / Technisch Management

87%
Gewerkt met o.a.

In de spotlights

Operational Excellence:

“We moeten meer doen met minder mensen en minder middelen.” U hoort het overal. Operational Excellence is daarom wellicht belangrijker dan ooit. Dit geldt zowel voor maak- als voor service (B2B) organisaties. Profit- en non-profitsector.
Operational Excellence gaat om het doelmatig én doeltreffend inrichten en managen van de organisatie, die daardoor steeds weer in staat is de juiste klantwaarde tegen de laagste kosten te realiseren. Hiervoor kunnen de juiste technieken gekozen en geïmplementeerd worden.

Partner Kwaliteiten

Wat is mijn toegevoegde waarde? Door mijn bedrijfskundige- en technische achtergrond kan ik snel tot de kern van de vraag doordringen en zodoende bedrijven en hun bestuurders helpen met het realiseren van hun doelstellingen.

Strategievorming en praktische inzet

Vanuit een heldere visie waarom het bedrijf in de markt bestaat en hieraan waarde toevoegt (waardepropositie) is het belangrijk een strategie te bepalen hoe je denkt dit te gaan realiseren. Welke doelstellingen en aanpak daarbij passen en wat hiervoor nodig is. Mensen en middelen. We kijken samen naar de organisatie, de bedrijfsprocessen, dus ook het commerciële en financiële proces. En niet alleen de waardetoevoegende processen voor de klant maar ook de kostenkant, de ondersteunende interne processen. Met als doel een praktische, efficiënte en effectieve  inzet van alle benodigde middelen. Alles gevat in een helder werkbaar plan.

Standard Operating Procedures & Kostenreductie

Voor elk bedrijf zonder uitzondering geldt dat het allemaal nog steeds in hoge mate mensenwerk is. De mens is de factor die de gewenste uitkomst (het gewenste resultaat) bepaald. Door samen goed te kijken hoe activiteiten en opdrachten het beste en doelgericht uitgevoerd kunnen worden, wordt het resultaat geborgd. Soms is het verhelderend de richting en verantwoordelijkheden goed aan te geven in instructies en bij repeterende werkzaamheden in (standaard) procedures. Hiermee wordt ook verzekerd dat kwaliteit en kosten beheerst zijn. Om in korte tijd inzicht te geven in de huidige situatie biedt een quick scan duidelijkheid en geeft direct mogelijkheden aan.

Innovaties en Veranderingsmanagement

Door allerlei ontwikkelingen en oorzaken, bijvoorbeeld toenemende concurrentie, kan de huidige situatie veranderen. De nieuwe situatie creëert een behoefte of soms zelfs een noodzaak. In veel gevallen betekent dit dingen slimmer en effectiever te doen. Slimmer is bijvoorbeeld werkprocessen anders en beter uitvoeren of organiseren  en effectiever is bijvoorbeeld innovatiever (digitaliseren en automatiseren). In ieder geval is het heel belangrijk deze verander processen goed te besturen en te managen. Steeds samen met alle betrokkenen (stakeholders) om het draagvlak optimaal te krijgen en te houden. Goede communicatie is hierbij essentieel. Iemand van buiten de organisatie kan door zijn/haar helicopterview met de vaardigheden om daar waar nodig in en uit te zoomen het verschil maken en de slaagkans vergroten.  

Kom in contact met mij

Als meevarend loods, die ook in de praktijk op de werkvloer heeft gewerkt, samen met u als kapitein van uw schip de bestaande situatie op de kaart uitzetten en aan de hand hiervan de juiste koers bepalen om succesvol in de haven van bestemming aan te komen. Zullen wij binnenkort vrijblijvend ons eens samen buigen over uw reisplan?