HARBOR360

HARBOR360

Online

HARBOR YOUR AMBITIONS TOGETHER

``Kansen worden verzilverd door de trends te herkennen, ontwikkelingen te voorspellen en actie in gang te zetten``

Het is onze missie om jou als directeur, manager of ondernemer te faciliteren bij het structureel verbeteren van de organisatie, om via omzet- en margeverbetering een gezonde winstgevendheid en continuïteit te (blijven) realiseren.

Analyse

Een zorgvuldige analyse van het commerciële proces en de interactie met andere bedrijfsprocessen, vormt de basis. Vanuit bewezen modellen en onze jarenlange ervaring wordt ieder detail voor je in kaart gebracht.

Presentatie

Je krijgt van ons een result-based plan van aanpak aangereikt. Op basis hiervan maken we samen keuzes en realiseren we stapsgewijs de overeengekomen doelstellingen.

Implementatie

Stap voor stap word je geholpen met het implementeren van de verbeteringen en om deze te borgen. We nemen de verantwoordelijkheid en -al naar behoefte- de regie.

Waarde optimalisatie

We blijven betrokken totdat de resultaten zijn gerealiseerd en de verbeteringen geborgd. Daarna staat er altijd iemand voor je klaar om samen met jou nieuwe kansen en ideeën op te pakken

Wij geloven dat iedere organisatie gebaat is bij onze dienstverlening

We leven in een verandering van tijdperk. Er doen zich tal van (digitale en datagedreven) kansen voor maar door de waan van de dag én door de manier waarop we georganiseerd zijn, komen we er niet aan toe ze ten volle te benutten. Wanneer je met ons samenwerkt, ben je ertoe instaat deze kansen voortaan wel te benutten.

Wij werken op basis van onze jarenlange ervaring en met gebruikmaking van bewezen modellen en methodieken. We worden daarbij ondersteund door een expertteam op het gebied van digitale en online toepassingsmogelijkheden.

Onze kracht zit in de combinatie: Sturen op basis van data, doorvoeren van aanpassingen in (commerciële) processen en het (door-)ontwikkelen van de vaardigheden van mensen.